СТРОИТЕЛСТВО - РЕМОНТИ

Потърсете ни

Видео

Хидроизолация

Замазка

Мазилка

МАШИННА МАЗИЛКА

Гипсовата мазилка е покритие, което се нанася по повърхността на стени, тавани, разни бетонни, стоманобетони, тухлени конструкции и всякакви други равни повърхности. С положената мазилка се постигат добри санитарно-хигиенни условия за обитаване в даденото помещение.
Мазилката е строителен материал и се среща в две разновидности: разтвор във вид на готови смеси с необходима консистенция и сухи разтвори които се смесват с вода до получаване на необходимата консистенция непосредствено преди употребата. При определени условия се прибавят специални добавки. Консистенцията на разтворите е различна и се определя от начина на полагане, който може да бъде ръчно или полагане с турбозол. Според мястото мазилките се делят на външни и вътрешни, според външния им вид на гладки и благородни, а според слоя на еднослойни, двуслойни, трислойни.
За получаване на гипсова и варо-гипсови разтвори за вътрешни помещения се смесят гипс, гасена вар и добавъчни материали-пясък и др. При варо-циментните разтвори за външни и вътрешни мазилки качеството се подобрява с употреба на уплътняващи добавки. За разлика от циментните разтвори за зидария, циментния разтвор за мазилка съдържа по-голямо количество цимент и се полага върху натоварени конструкции.
След направения избор на материала в зависимост от помещението се пристъпва към самото полагане на мазилка с турбозол.
Вътрешна вароциментова мазилка е подходяща както за всекидневни помещения, спални и офиси така и за мокри помещения. Варо-циментовата мазилка има качество на регулатор на влажността в помещението и позволява лесно полагане на керамични покрития върху нея.
В градски или индустриални площи, извършваме полагане на качествена вароциментова мазилка. Като лидери в областта на строително-ремонтните работи, нашият екип от специалисти предлага професионално отношение към всеки зададен проект.
Строителната вар е известна от хиляди години и намира голямо приложение в строителството. Среща се при разтворите за мазилка, зидария, бояджийски работи и др. Със смесване на гипс, гасена вар, пясък и вода се получава варо-гипсови разтвори предназначени за измазване на вътрешни помещения с помощ на мазилкополагаща машина-турбозол. За външно нанасяне и помещения с по-голяма влажност се използва варо-циментова мазилка.