СТРОИТЕЛСТВО - РЕМОНТИ

Потърсете ни

Видео

Хидроизолация

https://www.youtube.com/watch?v=x7xvXiwe-KU

Замазка

https://www.youtube.com/watch?v=QFO5rJAg-vg

Мазилка

https://www.youtube.com/watch?v=Mb9rvOxuWys

Грешка
  • [OSYouTube] Alledia framework not found

Огради и подпорни стени

Изграждане на огради – плътни, ажурни и комбинирани. Изграждане на огради от различни материали

Оградите са външното лице на всеки един парцел. Освен охранителна функция, те имат и декоративно значение. Добре е когато външната ограда кореспондира с естетиката на самия имот.
Обикновено когато се прави архитектурния проект на сградата, проектът за оградата също е част от него. В оградата може да се повторят елементи от външните парапети на стълбите (ако има такива), мазилката или облицовката в основите на сградата.
Оградите могат да имат различни видове основи (фундаменти) – ивични, стъпкови (само там, където ще стоят вертикалните подпорни елементи), метални, огради от ковано желязо, зидани огради (тухла, камък), дървени огради, комбинирани огради.
Често оградата изпълнява не само декоративна и оградна функция, но поема функциите и на подпорна стена.
Към всеки вид избрана от вас ограда ние можем да изготвим проект и проектна документация. При желание от ваша страна ще съгласуваме проекта с инстанциите и ще поемем изпълнението и монтажа й.

 

Фирма НЕРОН ЕООД изгражда стоманобетонови подпорни стени. Стоманобетонните стени се изграждат при терасиране на имоти, за защита от свличане на земни маси и др.
Външният вид на подпорните стени се проектира в хармонично съчетание с окръжаващата среда.
При проектиране на подпорните стени трябва се прилагат такива конструктивни схеми, технологии и материали, които осигуряват якост и устойчивост във всички стадии на строителството и експлоатацията.
При необходимост се предвиждат технологични и конструктивни мероприятия за повишаване на корозионната устойчивост срещу агресивни среди и мразоустойчивостта на бетона.
При наличие на филтрационен воден поток към стената се предвиждат противофилтрационни и дренажни устройства.