СТРОИТЕЛСТВО - РЕМОНТИ

Потърсете ни

Видео

Хидроизолация

Замазка

Мазилка

ГРУБ СТРОЕЖ

      Строеж на еднофамилни къщи               Строеж на покриви                           Строеж на огради и подпорни стени

Разгледай ощеРазгледай ощеРазгледай още

Фирма НЕРОН ЕООД  има богат опит в изграждането на еднофамилни къщи и жилищни сгради.
Изготвяме подробна оферта за груб строеж "или до ключ" след предоставени  чертежи по конструкция,  архитектура и количествена сметка.
Съгласно ЗУТ "Груб строеж" е сграда или постройка, на която са изпълнени ограждащите стени и покривът, без или със различна степен на изпълнени довършителни работи. Грубият строеж съдържа СМР (строително монтажни работи), които в по голямата си част са общи части на сградите - това са всички стоманобетонни елементи, като основи, плочи, греди, колони и други конструктивни елементи, стълбищата на сградите с режим на етажна собственост, покривът, общите клонове на вътрешните инсталации.