СТРОИТЕЛСТВО - РЕМОНТИ

Потърсете ни

Видео

Хидроизолация

Замазка

Мазилка

Топло и Хидро изолация

There are no images in this gallery.

Какво е нужно при хидроизолацията

1.Подготовка на основата
2.Грундиране
3.Газопламъчно залепване на рулонната хидроизолация
4.Изпълнение на защитен слой на хидроизолацията

1.Подготовка на основата
Основата, върху която се полага хидроизолацията има важно значение за нейните експлоатационни качества. На първо място трябва да се осигури здравина на основат, която да не позволява при натоварвания на хидроизолацията тя да бъде силно деформирана или скъсана.Преди полагането на хидроизолацията, основата на покрива трябва да бъде добре почистена от прах и други замърсявания.
2.Грундиране
Полагането на грунд върху основата има за цел да подобри адхезията между нея и хидроизолацията, а също така и да предотврати неблагоприятното действие върху адхезията на праховидни частици, намиращи се на нейната повърхност.При направатана рулонни, битумни хидроизолации грундирането се изпълнява от студен, течен битумен грунд.Грундът може да се полага върху бетонови, дървени и метални повърхности.
3.Залепване на рулонни, битумни хидроизолации
Пластовете битумни мушами най-често варират от 2 до 6. Рулонните хидроизолации трябнва да имат добра устойчивост срещу механчни въздействия , а също така да бъде атмосфероустойчива, огъваема и да следва деформациите на основата без да се нарушава.Еднопластова хидроизолация се счита за временен ремонт и не би следвало да се поемат каквито и да било гаранции.

 

Подземните части на сградите и съоръженията контактуват с почвени слоеве, в които се намират почвени или филтриращи атмосферни води. Предпазването на конструктивните елементи и използваемите подземни помещения от действието на тези води се осъществява чрез подземните хидроизолации. В някои случаи подземните хидроизолации могат да предпазват подземните части на сградите и от води, които се показват във височина от водоносните почвени слоеве по капилярен път.
Подземните хидроизолации са поставени по време на експлоатация на сградите и съоръженията в тежки условия: постоянно или периодично хидростатично или хидродинамично налягане, деформации от слягане на земната основа и др. като се има предвид, че ремонтните работи на този вид изолации е многократно по-скъп и труден в сравнение например с покривните изолации. Поради тази причина трябва да има задълбочен подход както при тяхното проектиране , така и при изпълнението им.
При наличие на почвени води в зоната на изпълнение на подземни хидроизолации най-напред трябва да се предприемат мерки за отстраняване на водата от строителния изкоп.