СТРОИТЕЛСТВО - РЕМОНТИ

Потърсете ни

Видео

Хидроизолация

Замазка

Мазилка

Машинна замазка

Полагането на здрава машинна подова замазка се извъшва, като:

- Предварително почистени помещенията се грундират с цимент и вода.
- Видът на положената замазка е тип  „земно-влажна” .
- Приготвянето и транспортирането до етажа се извършва с турбозолни машини.
- Нивелацията се подготвя с лазерен нивелир.
- Полагането и машинното пердашене на замазката се извършва от клалифицирани майстори.
- Краен резултат - постигат се нужните равнина, гладкост и нивелация.